Şeb-i Aruz

Sevki_Silan_Sebi_Aruz_IMG_1535

Şeb-i Arus, Türkçesi Düğün Gecesi, (Farsça şeb: gece, Arapça arus: düğün),  Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb’ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır. Rumi’nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında “Şeb-i Arus” olarak da anılmaktadır.

Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6095 Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6134

 

 

 

 

 

Yaşamını “hamdım, piştim, yandım” sözleri ile özetleyen Hz. Mevlâna, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinde, Belh şehrinde doğmuş, 17 Aralık 1273 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

“Ölüm günüm, düğün günümdür” tabirini kullandığı için, anma törenleri, düğün günü ya da vuslat günü manasına gelen “Şeb-i Arûz“ olarak adlandırılmaktadır. Onun düşüncesinde ve fikirlerinde ölüm hiçbir zaman yokluk olarak kabul edilmemektedir. “Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir” diyerek gönüllerdeki ölümsüzlüğe dikkat çekmiştir.

Sevki_Silan_Sebi_Aruz_IMG_5499 Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6215

 

 

 

 

 

Sufilere göre, dünya zindandır. Vefat eden bir mümin, bu zindandan kurtulmuştur. Dünya bir kafes, ruh da içinde kuştur. Ölen ruh, kafesten çıkmış, özgürlüğüne kavuşmuş ve ebediyet semasına uçmuştur. Ruh bedende tutsaktır; ölümle hürriyetine kavuşur. Ruhun esas mekânı ruhlar âlemi ve bezm-i elesttir. Asli vatanından bu dünyaya geçici olarak gelmiştir ve esas vatanın özlemi içindedir; burada gariptir, ait olduğu diyarın hasretini çekmektedir.

Sufiler arasında ölümü neşeyle karşılayanlar olmuştur. İbnü’l-Cevzi şu menkıbeyi kaydetmiştir: “Çölde giden el-Kettânî bir derviş gördü. Ölmüştü, ama gülüyordu. “Ölü olduğun halde gülüyor musun?” diye sorunca şu cevabı almıştı: “Rahman’ın âşıkları işte böyle olurlar”.

Fotoğraflar : Şevki Silan

Kaynak : İnternet

Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6247 Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6258 Sevki_Silan_Sebi_Aruz_T1A6300

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir