KAPALIÇARŞI

Sevki_Silan_Kapalicarsi_IMG_9081

Sevki_Silan_Kapalicarsi_IMG_9066
Nuruosmaniye , Mercan ve Beyazıt arasında yer alan Kapalıçarşı’mız 64 cadde ve sokağı , iki bedesteni , 16 hanı , 22 kapısı ve yaklaşık 3600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezidir. 45000 metrekare kapalı alana sahip olup, içinde yaklaşık 20000 kişi çalışmakta ve mevsimine göre günde 300 ile 500 Bin arasında ziyaretçi almaktadır.

Kapalıçarşı’nın çekirdeğini oluşturan iki bedestenden İç Bedesten , yani Cevahir Bedesteni müellifler arasında tartışmalı olmakla beraber büyük olasılıkla Bizans’tan kalma bir yapı olup 48 m x 36 m ölçülerindedir. Yeni Bedesten ise 1461 yılında yaptırılmaya başlanan Kapalıçarşı’nın ikinci önemli yapısıdır ve Sandal Bedesteni olarak anılmaktadır. Burada bir yolu pamuk , bir yolu ipekten dokunan ve Sandal adı verilen kumaş satıldığı için Sandal Bedesteni ismi verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet’in Kapalıçarşı’nın inşaatına başladığı yıl olan 1461 Kapalıçarşı’mızın kuruluş yılı olarak kabul görmüştür. Asıl büyük çarşı ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirilmiştir. Eski zenginlerin mücevher , kıymetli maden , kürk ve murassa silah gibi değerli eşyalarının yanı sıra devlet hazinesinin büyük kısmı da buralardaki kasalarda muhafaza edilirdi. Evliya Çelebi burayı muazzam güçlü bir kale gibi tanımlamıştı.

Sevki_Silan_Kapalicarsi_IMG_9052

Prof. Dr. Önder Küçükerman’ın saptamalarına göre Topkapı Sarayı imparatorluğun beyni , Kapalıçarşı ise ekonominin kalbi olmuştur. 19. yüzyılın başında Haliç’in öbür yakasına Galata’ya bankalar ve bankerler yerleşmeye başlayınca imparatorluk ekonomisinin kalbi de orada atmaya başladı ve daha sonra da beyin , yani saray da o yakaya geçerek kendisine Dolmabahçe , Yıldız ve Çırağan’ı mekan tuttu. Meşrutiyet Dönemi’ne kadar lonca sisteminin işlerliğini koruduğu Kapalıçarşı’da her türlü meslek usta-çırak ilişkisi ile operatif olarak öğrenilir ve yürütülürdü. Meşrutiyet’ten sonra , değişen koşullar nedeniyle lonca sistemi bozuldu ve ticaret zamanın koşullarına göre yapılanmaya başladı.

Bedesten ve Çarşı , 4. Mehmet zamanındaki 20 Kasım 1651 Tarihli yangından başlayarak 26 Kasım 1954 Tarihindeki yangına kadar 20’yi aşkın deprem ve yangın felaketine maruz kalmış , 1894 depreminden sonra yapılan tadilatlarla bugünkü halini almıştır.

Sevki_Silan_Kapalicarsi_IMG_9070

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’deki anlatımına göre 17. yüzyılın ortalarında Kapalıçarşı’da 4399 dükkan , 2195 oda , 497 tane dolap denilen küçük dükkan , iki lokanta , on iki hazine dairesi , bir cami , on mescit , bir hamam , 19 çeşme , sekiz tulumbalı kuyu , 24 han , bir mektep ve bir türbe vardı. Bugün dükkan ve han sayısının o zamandan daha az oluşunun sebebi daha önce Çarşı içinde bulunan Sarnıçlı Han , Paçavracı Han , Alipaşa Cami Han , Yolgeçen Han , Tığcılar Sokak , Örücüler Sokak ve Çadırcılar Caddesi gibi bazı han ve sokakların 1894 depreminden sonra başlayan ve 1898 yılında biten tadilat esnasında Çarşı’nın dışında bırakılmış olmasıdır.

Kapalıçarşı’mız İmparatorluk Devri’nde , ülkedeki diğer kapalı çarşılardan ayrılması için , bugünkü Grandbazaar ifadesi gibi Çarşu-ı Kebir , yani Büyük Çarşı olarak anılırdı. Üç dört kuşaktan beri çarşımızda esnaflık yapan ailelerin ellerindeki Osmanlı Devri tapularında bu kayıt mevcuttur.

Sevki_Silan_Kapalicarsi_IMG_9050

Kapalıçarşı’nın cadde ve sokakları o zaman aynı işi yapan insanların toplandığı yerler olduğu için Kalpakçılar , Kuyumcular , Aynacılar , Fesçiler , Yağlıkçılar gibi iş kollarına göre isim almıştır.
Kapalıçarşı her devirde yabancı seyyahların kitaplarında ve yabancı ressamların tablolarında bir masal dünyası gibi yaşatılmıştır.

Şairimiz Orhan Veli Kanık da ;
“ Kapalıçarşı deyip te geçme Kapalıçarşı Kapalı kutu ,,
Dizeleriyle biten şiirinde Kapalıçarşı’yı ve gizlediği hazineleri anlatmıştır.

IMG_9042

Dünyanın en eski bankası , en büyük ve en eski alışveriş merkezi , en gizemli ve görkemli yerlerinden biri , belki de sekizinci harikası olan Kapalıçarşı ; bugün çağa ayak uydurmaya kararlı esnafı ve yönetimi , Sağlık Ünitesi , Postanesi , banka şubeleri , özel itfaiye teşkilatı , polis karakolu , kanunla kurulmuş Özel Güvenlik Teşkilatı , kafe ve restoranlarıyla , içinde sakladığı tarih ve kültür hazineleri ile , bu ecdat yadigarına sahip çıkacak insanlarımızı sadece müşteri gibi değil ortağı ve misafiri gibi ağırlamayı bekliyor.

Kapalıçarşı’nın üzüntülü yılları:

1456 : Yangın. Etrafı ahşap evlerle dolu olan çarşı zarar gördü.

1589 : Yangın. Alevler çarşı içine sıçramasa da tüm çevresi harap oldu.

1618 : Yangın. Çarşı büyük tahribata uğramadı ama yangından geniş çapta etkilendi.

1652 : Yangın. Çarşı büyük tahribata uğramadı ama yangından geniş çapta etkilendi.

1660 : Yangın. Bedestenlerde değişikliğe gidilmesine yol açtı; ahşap çatı ve kiremitlerle kaplı bedestenlerin üstü kagir tonozla örtüldü.

1695 : İç Bedestende yangın. Sadrazam Damat İbrahim Paşa Sandal Bedesteninin onarılmasını sağladı.

1701 : İç Bedestende yangın. Sadrazam Damat İbrahim Paşa Sandal Bedesteninin onarılmasını sağladı.

1750 : Mercan yokuşundaki yangın çarşının içine sıçradı ve büyük zarara yol açtı. Tarihte ilk kez yeniçeriler çarşıyı yağmaladı. Çarşının güvenliğin sembolü oluşu ilk kez zedelendi.

1766 : Deprem. Çarşıda onarım gerektirdi.

1791 : Yangın. Uzun çarşı Caddesinde çıktı, dış taraftaki han kısımları yandı.

1826 : Yangın. Hocapaşa’da çıktı. Çarşıyı tahrip etti.

1894 : Deprem. İstanbul’u etkileyen büyük deprem birçok kubbe ve tonozun yıkılmasına neden oldu. II.Abdülhamit dönemine rastlayan bu deprem sonrası çarşının sınırları daraltıldı. Beyazıt ve Nuruosmaniye arasının birleştiren ana cadde olan Kalpakçılar’ın iki ucuna birer kapı yaptırıldı.

1954 : Yangın. Çarşıyı neredeyse tamamen kül etti. Onarım çalışmaları tam beş yıl sürdü. 1980’li yıllarda çarşı yeniden onarım ve bakımdan geçti.

Fotoğraflar : Şevki Silan

Kaynak : İnternet

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir